ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่่อชี้แจงรายละเอียดกระบวนการ ขั้นตอน การรวมสถานศึกษา

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทกศ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้นำชุมชน เพื่่อชี้แจงรายละเอียดกระบวนการ ขั้นตอน การรวมสถานศึกษา และได้ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 

รูปภาพ: