ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

13 กุมภาพันธ์ 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชนจังหวัดแพร่ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และทุกภาคส่วน ณ โรงเรียนบ้านนาคูหา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในการนี้ได้ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดชั้นเรียน โรงเรียนบ้านนาคูหา ซึ่งเป็นโรงเรียนพื้นที่พิเศษ มีนักเรียน 21 คน บริเวณโรงเรียนมีความสะอาดเรียบร้อย ได้รับการต้อนรับจาก นายวีระพันธ์ ประมายันต์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครูเป็นอย่างดียิ่ง

รูปภาพ: