คัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุน มทศ.รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 12   ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมศรีช่อแฮ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

รูปภาพ: