รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 29 มกราคม 2563

นที่ 29 มกราคม 2563 นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เพื่อรับฟังนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำไปสู่การปฏิบัติ

รูปภาพ: