ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

29 มกราคม 2563 วันที่ 29 มกราคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2563 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร เพื่อรับมอบนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ และรับฟังเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา

รูปภาพ: