ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันที่ 24 มกราคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ให้แก่กรรมการประจำสนามสอบและคณะกรรมการคุมสอบได้รับทราบ ซึ่งจะมีการทดสอบในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563

รูปภาพ: