รับชมรายการ"พุธเช้าข่าวโรงเรียน พุธเช้าข่าวสพฐ." ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 8 มกราคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 1/2563 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน เพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติที่สำคัญ นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาการศึกษาต่อด้วยการประชุมทีมบริหาร เพื่่อร่วมรับทราบภารกิจของแต่ละกลุ่มงาน และแจ้งข้อราชการ ณ ห้องประชุม VIDEO Conference Room สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: