ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

26 ธ.ค.62 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 12/2562 โดย ดร.กานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ให้หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่แนะนำตัว ให้ที่ประชุมได้รู้จัก

รูปภาพ: