วางแผน ซักซ้อมการประเมินห้องเรียนคุณภาพและโรงเรียนคุณภาพ

23 ธ.ค.62 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อวางแผนการนิเทศและซักซ้อมการประเมินและคัดเลือกห้องเรียนคุณภาพต้นแบบและโรงเรียนคุณภาพต้นแบบ พร้อมทั้งการประเมิน คงสภาพห้องเรียนคุณภาพต้นแบบและโรงเรียนคุณภาพต้นแบบของกลุ่มเครือข่ายการศึกษา เพื่อรับรางวัลในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2563

รูปภาพ: