พัฒนาคุณภาพการศึกษา

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี ดร.วิเชียร ไชยบัง ผอ.ร.ร.ลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์  เป็นวิทยากร

รูปภาพ: