นิเทศ ให้คำปรึกษาการปฏิบัติงาน

28 พ.ย.62  นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศ นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผอ.รร.วัดเมธังกราวาส และคณะกรรมการนิเทศ ให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานของ ผอ.สถานศึกษาเพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษาของ นายสุธี พาทีทิน ผอ.รร.บ้านดอนชัย อ.สอง จ.แพร่

รูปภาพ: