ประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการจ้าง

28 พ.ย.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการจ้าง การบริหาร คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่อัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไป

รูปภาพ: