ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

27 พ.ย.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และคณะ ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ยางกาด และชี้แจงนโยบายในการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กให้ผู้ที่มีส่วนร่วมได้รับทราบ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแม่ยางกาด โดยมี นายณรงค์ ไชยเกิด ผอ.โรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

รูปภาพ: