เปิดกีฬาสีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จ.แพร่ และพบปะชุมชน

นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทนผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ปฏิบัติหน้าที่รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีเปิดกีฬาสีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อ.ร้องกวาง จ.แพร่ และได้พบปะผู้นำชุมชน องค์กรท้องถิ่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา โดยมีนายราเชน ไชยทิพย์ ผอ.รร.ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ในวันที่ 22 พ.ย.2562

รูปภาพ: