ประชุมการเฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง

4 พ.ย.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.แพร่ เขต1 ร่วมประชุมขับเคลื่อนการคุ้มครองและดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง

รูปภาพ: