ตรวจเยี่ยมวันเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 1 พ.ย. 2562 นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.รักษาราชการแทนผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยคณะออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังฟ่อน อ.สอง จ.แพร่ ซึ่งได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน การจัดให้บริการห้องสมุด การจัดการอาหารกลางวัน และการบริหารพื้นที่โดยรวมของโรงเรียน และได้   เน้นย้ำให้เป็นไปตามบริบทของโรงเรียนและนโยบายของสพฐ. โดยมีผู้บริหารและคณะครูให้คอยให้ข้อมูลและการต้อนรับอย่างดียิ่ง

รูปภาพ: