ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจโรงเรียนที่ไปเรียนรวม

นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.รักษาราชการแทนผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ ครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านวังหลวง ที่ไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด โดยคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งแค้วได้ให้นักเรียนต้อนรับผู้มาเรียนรวมด้วยบรรยากาศอบอุ่น นักเรียนมีการยิ้มแย้ม แจ่มใส เป็นผลสำเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

รูปภาพ: