ทำแผนโรงเรียนขนาดเล็ก

10 ต.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินการประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ. ของ สพป.แพร่ เขต 1 ระดับอำเภอ 4 อำเภอ โดยมี นายพรพิษณุ จันสวัสดิ์ ปลัดอาวุโสอำเภอหนองม่วงไข่ เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ทุกโรง ผู้แทนเทศบาลและอบต.จำนวน 45 แห่ง ผอ.กศน.ทุกอำเภอ ผู้นำชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

รูปภาพ: