ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนพฤษภาคม 2562

13 พ.ค.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีการมอบรางวัลให้แก่โรงเรียนที่มีผลการทดสอบฯ O-NET และ NT สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ พร้อมทั้งมอบรางวัลให้นักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 เต็ม 100 คะแนน จำนวน 13 ราย วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ราย และผลการทดสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2561 เต็ม 100 คะแนน จำนวน 3 ราย

รูปภาพ: