คัดเลือกครูอาวุโส ปี ๕๗

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ขอรับเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๓๕ ราย เพื่อขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: