แสดงความยินดี

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่เขต ๑มอบเกียรติให้กับ นายสุขุม กันกา ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ประจำปี 2557 โดยมี นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะกลุ่มเพื่อน ร่วมแสดงความยินดี 

รูปภาพ: