ปรับระดับลูกจ้าง

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติลูกจ้างประจำ สังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ ปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นและเปลี่ยนสายงาน ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: