มอบเงินช่วยเหลือ

นายสมศักดิ์ อภัยกาวี รอง ผอ.สพป.แพร่เขต ๑ นายวัลลภ เอี่ยมละออง ผอ.ร.ร.บ้านคุ้ม นายสุวัฒน์ชัย ยากองโค  ผอ.ร.ร.บ้านวังดิน คณะครูและเจ้าหน้าที่ สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมงานศพนักเรียน ร.ร.บ้านคุ้ม ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ พร้อมมอบเงินสมทบ ณ บ้านขุนสถาน 

รูปภาพ: