เปิดค่ายอังกฤษขยายโอกาส

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดค่ายอังกฤษแบบเข้มสู่อาชีพ โรงเรียนมัธยมศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) โดยมี นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กล่าวรายงาน มี  นางทรงศรี นันทะไสย นางภัทราพร  โป่งเส็ง นายกรัณฑ์ สมจิตต์ นางภนิดา ทองประไพ น.ส.เยาวมาลย์ อินกัน เป็นวิทยากร 

รูปภาพ: