รดน้ำดำหัว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑

คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการในสำนักงาน รดน้ำดำหัว ขอขมา และขอพรปีใหม่จาก นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และรอง ผอ.ทุกคน ร่วมรดน้ำดำหัว ณ สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: