วางหรีดเคารพศพ ดร.สมเดช สีแสง

นางมณี ม่วงทอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน นางกัลยา นวลใจ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน น.ส.ชฏารัฐ ปลูกเพาะ  ศน.,น.ส.เยาวมาลย์ อินกัน ครู ร.ร.บ้านทุ่งโอ้ง(อภิวังฯ)วางหรีดเคารพศพ ดร.สมเดช สีแสง อดีต ผอ.สปจ.แพร่  ณ วัดตากฟ้าพระอารามหลวง จ.นครสวรรค์ จะทำการพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ วัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์

รูปภาพ: