รดน้ำดำหัวประธานกรรมการเขตฯ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะกรรมการเขตพื้นทื่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ดำหัวขอพรปีใหม่เมืองจาก พล.ต.ท.ไถง ปราศจากศัตรู ประธานกรรมการเขตพื้นที่ฯ

รูปภาพ: