ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๗ จังหวัดแพร่ และศูนย์บริการประชาชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจังหวัดแพร่ โดยรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์“ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ” โดยมีนายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการาจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงาน

รูปภาพ: