สภากาแฟแลกเปลี่ยนเรียนรู้

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมประชุมและพบปะหัวหน้าส่วนราชการ จ.แพร่ ในการประชุมสภากาแฟ โดย วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เป็นเจ้าภาพ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวเปิดงาน 

รูปภาพ: