เตรียมศิลปหัตถกรรมนักเรียน

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือครั้งที่ ๖๔ ณ ห้องประชุม สพม.เขต ๓๗

รูปภาพ: