เตรียมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ

นายธนากร  อึ้งจิตไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๔  ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทพวงศ์ ศาลากลางจังหวัดแพร่

รูปภาพ: