รับเกียรติบัตร OBEC AWARDS


รับเกียรติบัตร OBEC  AWARDS นายธนากร อึ้งจิตไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัล OBEC AWARDS ให้กับครูในสังกัด สพป.แพร่ เขต ๑  จำนวน 42 ราย ณ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์  โดยมีนายอภิรักษ์อิ่ม จิตอนุสรณ์  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑  กล่าวรายงาน