ประกาศเกี่ยวกับสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียน(Computer for Classroom : CC1) งบประมาณ 661,600 บาท