แบบรายงานแผนการจักซื้อจัดจ้าง สพป.แพร่ เขต 1 ประจำปีปีงบประมาณ 2560

แบบรายงานแผนการจักซื้อจัดจ้าง สพป.แพร่ เขต 1 ประจำปีปีงบประมาณ 2560

สิ่งที่แนบมาด้วย: 
ประกาศ.pdf