ประชุมประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้ในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมอบเกียรติบัตรแก่ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 กล่าวรายงาน

รูปภาพ: