มอบธง

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มอบธงตราสัญลักษณ์ ภปร. "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัย ยาเสพติด" ให้แก่โรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีตัวแทนนักเรียนร่วมรับมอบจำนวน 70 โรงเรียน

รูปภาพ: