งบเด็กพิการ

5 ก.ค.59 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม ปีการศึกษา 1/2559 ณ ห้องประชุม 1 สพป.แพร่ เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่มบริหารงานบุคคลและประธานเครือข่ายการศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: