ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2560-2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสักทอง 1  สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  และกลุ่มนโยบายและแผนเป็นผู้ดำเนินงาน

รูปภาพ: