สพฐ.ประเมิน รร.บ้านอ้อยวิทยาคาร

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร และคณะกรรมการ จาก สพฐ.ประเมินผลงานเชิงประจักษ์โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยประสบความสำเร็จระดับประเทศ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อเข้ารับโล่รางวัล เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2561

กำกับ ติดตาม อาหารกลางวันนักเรียน

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประชุมการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน เน้นย้ำในเรื่องของการดำเนินงานของแม่ครัว การรับอาหารเละการทานของนักเรียน เมนูอาหาร สภาพโรงอาหาร ผลิตที่สนับสนุนอาหารกลางวัน โดยมี ผู้บริหารการศึกษา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และประธานเครือข่ายการศึกษาทุกเครือข่ายในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดยก่อนการประชุมได้มีการทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และได้นิมนตร์พระสงฆ์มาบรรยายธรรมะให้ข้อคิด ในช่วงบ่ายได้จัดประชุมสัมมนาร่วมกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เพื่อแสดงความคิดเห็นการตั้งโรงเรียนประชารัฐร่วมพัฒนา(1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ในเขตรับผิดชอบ จำนวน 45 ตำบล ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1  

กิจกรรม kickoff รณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับตำรวจภูธรเมืองแพร่ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง จัดกิจกรรม Kickoff การรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา โดยมี พ.ต.อ.ชลทฤษ ชัชวาล ผกก.สภ.เมืองแพร่ นางสาวดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายดิเรก ฉันทา ผอ.รร.

รับชมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ เรื่อง มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด รับชมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ เรื่อง มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ในระยะที่ 1 ร่วมกับผู้บังคับการตำรวจในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยหลังการรับชมรายการดังกล่าว สพป.แพร่ เขต 1 ได้เชิญผู้บังคับการตำรวจ  ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 อีกครั้ง เพื่อร่วมวา

กิจกรรม "ผู้ว่าปาปี่น้องหมู่เฮาเข้าวัด"

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วันธรรมสวนะในโครงการ “ผู้ว่าปาปี่น้องหมู่เฮาเข้าวัด” เพื่อเสริมสร้างสังคม ให้มีศีล มีสุข มีความปรองดอง ฯ สามารถน้อมนำหลักธรรม ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาสืบไป โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 07.00 น. ณ วัดโศภนาลัย อ.เมือง จ.แพร่

อบรมออนไลน์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรการจัดประสบการณ์เรียนรู้ บูรณาการวิทยาศาสตร์ ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูปฐมวัยพัฒนาศักยภาพในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed