ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กฯ โรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน ตำบลละ1) ปีการศึกษา 2561 - 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมพิจารณาจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสพป.แพร่ เขต 1 เพื่อพิจารณาจัดสรรให้สถานศึกษาในสังกัดตามแนวทางการพิจารณาจัดสรรที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ในวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมทานตะวัน สพป.แพร่ เขต 1

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดประกอบพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สพป.แพร่ เขต 1

แสดงความยินดีในโอกาสย้ายข้าราชการ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต1 รองผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ในวันที่ 24 เมษายน 2561

รายงานตัวบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ต้อนรับและพบปะ ผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจ้างเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2561 สังกัด สพป.แพร่ เขต 1  รวม 4 ราย บุคลากรวิทยาศาสตร์ ได้แก่ น.ส.สุนันตรา พิสุทธ์ธนาสาร น.ส.ชนากาญจน์ กรรณิการ์ และน.ส.วิภาวรรณ สุพรม บุคลากรคณิตศาสตร์ ได้แก่ นายพลวัฒน์ คะมะณี ในวันที่ 20 เม.ย.2561 ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

รดน้ำดำหัวขอพรผู้อำนวยการ สพป.แพร่ เขต 1

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรใน สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา       และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ร่วมรดน้ำดำหัวและขอพร นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ. สพป.แพร่ เขต 1 เนื่องในวันสงกรานต์ และปีใหม่ไทย เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed