ครูบรรจุใหม่

1 ตุลาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฐมนิเทศผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นักศึกษาทุนรัฐบาล โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563) จำนวน 12 ราย ดังนี้ 1) น.ส.อรุณวรรณ ประดิษฐ/โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 2) น.ส.นันทิยา มะหิงษา/โรงเรียนบ้านสะเลียม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 3) น.ส.สุปรียา สายถิ่น/โรงเรียนบ้านหนองแขม อ.เมืองแพร่ จ.แพ

มอบบ้านให้นักเรียน

1 ตุลาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รับมอบบ้านจากบริษัทแม่กระทิงเพาเวอร์ จำกัด ซึ่งได้สร้างบ้านเพื่อมอบให้แก่ ด.ญ.อภิสรา เลาอาทะ นักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่โทน ตามโครงการสร้างบ้านให้นักเรียน (ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน)

เปิดอาคาร "อาคารบัวหลวง" โรงเรียนอนุบาลแพร่

1 ตุลาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดป้ายอาคารบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลแพร่ พร้อมทั้งเป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีของโรงเรียนอนุบาลแพร่ โดยมี นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ และมีผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา และข้าราชการบำนาญร่วมงานเป็นจำนวนมาก

พิจารณาข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)โรงเรียน

30 กันยายน 2563 นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมโกศล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 36/2563

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 36/2563 ประจำวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อรับฟังนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนำไปสู่การปฏิบัติ

พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

29 กันยายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบคุณสมบัติและผลการประเมินการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และตำแหน่งลูกจ้างประจำ รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมวาสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

28 กันยายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed