รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 18/2566

3 พฤษภาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 18/2566 ประจำวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 ผ่านระบบ Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบาย จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.

กิจกรรมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน “One Day Trip”

2 พฤษภาคม 2566 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน “One Day Trip” ตำบลต้าผามอก ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาการตลาด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน ประจำปี 2566 ณ ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยมีนางพิกุล เอี่ยมพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก กล่าวต้อนรับฯ หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนตำบล, อำเภอลอง เข้าร่วมก

การประชุมหารือการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV และ DLIT )

2 พฤษภาคม 2566 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมหารือการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV และ DLIT ) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องโกศล สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ และโรงเรียนพี่เลี้ยง เข้าร่วมประชุม

การประชุมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานของผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่2

2 พฤษภาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานของผู้บริหารสถานศึกษา, รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Communily : PLC)" รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

ลงพื้นที่ให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือบ้านนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

1 พฤษภาคม 2566 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ ด.ญ.พิชญาภัค สายาจักร นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ที่ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่้ 97 หมู่ 10 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่

ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2566

1 พฤษภาคม 2566 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2566 ณ สำนักงานกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ วัดสองแคว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานฝ่ายฆราวาส

การอบรมขยายผลการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา

1 พฤษภาคม 2566 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมขยายผลการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) โดยมีศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมเป็นวิทยากร

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed