การประชุมคณะกรรมการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

​วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่หัวหน้าส่วนราชการ

29 ธันวาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายไตรยศ เสรีรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 12/2564ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่โดยมี นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

video conference รับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน

27 ธันวาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 จาก นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่าน Application Zoom ณ ห้องยมหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เข

ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร

27 ธันวาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร ซึ่งจัดอบรมโดยสำนักงาน ลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 27 - 30 ธันวาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร โดยมี นางนพร ชาติสิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร เป็นผู้กล่าวรายงาน โดย

ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน

27 ธันวาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) ซึ่งจัดอบรมโดยสำนักงาน ลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 27 - 30 ธันวาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน โดยมี นางสาวจินตนา ถิ่นทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูร

ประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.

27 ธันวาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ทุกคน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ให้กำลังใจคณะทำงาน

24 ธันวาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พบปะและให้กำลังใจคณะทำงานเรียบเรียงหลักสูตรไม้สักจังหวัดแพร่ ประกอบด้วย นางวิมลสิริ ประเทือง นางภณิดา ทองประไพ นายเอกรัฐ ทุ่งอ่วน นางสาวจิรฐา ศรีภานุมาต นางภัทราวรรณ วงศ์พระยา ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 นายชำนาญ แปงเขียว ผอ.โรงเรียนบ้านนันทาราม นายศรายุทธ แก้วเรือน ผอ.โรงเรียนบ้านนาหลวง นายยุรนันท์ บุญนิยม นายเอกชัย พนะสันต์ ICT TALENT โรงเรียนในสังกั

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed