ประธานการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)

22 มีนาคม 2567 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) และการประเมินองค์ประกอบตัวชี้วัดเพื่อใช้เป็นแนวทางการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของกลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร ณ โรงเรียนอน

พิธีเปิดป้ายอาคารเรียน และพิธีทำบุญ อาคารเรียน 105ล./58(ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นสิริมงคล ให้กับคณะครูนักเรียน ผู้ปกครอง และชาวบ้านห้วยขอน

22 มีนาคม 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน และพิธีทำบุญ อาคารเรียน 105ล./58(ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นสิริมงคล ให้กับคณะครูนักเรียน ผู้ปกครอง และชาวบ้านห้วยขอน โดยใช้งบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 7,324,000 บาท ณ โรงเรียนบ้านห้วยขอน (ญาณศัทธาสามัคคี) ตำบลห้วยหม

ให้กำลังใจศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 และครูผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมขยายผลการพัฒนาศักยภาพครู โรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

21 มีนาคม 2567 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมให้กำลังใจศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 และครูผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมขยายผลการพัฒนาศักยภาพครู โรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนวัดเมธังก

รับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 12/2567

21 มีนาคม 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่​ เขต​ 1 พร้อมด้วย นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 12/2567 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบาย จาก สพฐ.

การประชุมกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

21 มีนาคม 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.

การฝึกอบรมขยายผลการพัฒนาศักยภาพครู โรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา

21 มีนาคม 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดงานการฝึกอบรมขยายผลการพัฒนาศักยภาพครู โรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอนจากโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 คือ รร.อนุบาลแพร่ รร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ รร.บ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) และ รร

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed