ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

17 กรกฎาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดต้นไคร้ โรงเรียนบ้านพันเชิง และโรงเรียนบ้านนาจักร เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนวัดต้นไคร้แบ่งกลุ่มสลับวันเรียนตามเลขที่ ทำให้ในแต่ละวันจะมีนักเรียนมาเรียน 79 คน และ 74 คน ส่วนโรงเรียนบ้านพันเชิง มีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านในมาเรียนรวม มีนักเรียน 37 คน จัดการเรียนการสอนปกติ และโรงเรียนบ้

องคมนตรีลงพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่แรม

16 กรกฎาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา ซึ่งลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยง

รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

15 กรกฎาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 26/2563 ประจำวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เพื่อรับฟังนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนำไปสู่การปฏิบัติ และได้มีการประชุมทีมบริหารเพื่อแจ้งภาระงานของแต่ละกลุ่ม

มอบสิ่งของพระราชทานโรงเรียนบ้านท่าวะ

13 กรกฎาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมหอพักนักเรียนบ้านไกล โรงเรียนบ้านท่าวะ (ราษฎร์บำรุง) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการนี้ได้ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเ

ประชุมงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาผ่าน Google Meet

10 กรกฎาคม 2563 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ให้กับสถานศึกษาในสังกัด โดยประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2563 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจราชการโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก กรณีประสบวาตภัย

8 กรกฎาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  และคณะ ออกพื้นที่เพื่อตรวจราชการโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก เนื่องจากได้รับแจ้งจากโรงเรียนว่าคืนวันที่ 7 กรกฎาคม 2563มีฝนตกหนัก ทำให้ฝ้าเพดานอาคารเรียนแบบ 105/29 ของอาคารเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาได้พังทลายลงมา พื้นที่ประมาณ 40 ตารางเมตร สาเหตุเนื่องจากไม้โครงคร่าวของฝ้าเพดานบางส่วนเริ่มผุ มีความชื้น และการอุ้มน้ำฝนทำให้รับน้ำหนักไม่ไหว ได้ย้ายนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ออกไปเรียนในสถานที่อ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed