ร่วมต้อนรับผู้แทนพระองค์

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายปฐมพงษ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมต้อนรับ นายมนัส  โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ณ อบต.แม่ยางร้อง
อ.ร้องกวาง

รวมพลคนศีล ๕

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมรวมพลคนศีล ๕ โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ชาวประชาเป็นสุข ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ณ วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง

จัดงานวันนักวิทยาศาสตร์น้อย

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมครูปฐมวัยในการจัดงานวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

ส่งเสริมการทำนา

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การทำนาในโรงเรียนภายใต้โครงการนิคมการเกษตรข้าว ปี ๒๕๕๗
ณ ร.ร.บ้านห้วยขอน โดยมี นายวิจิตร์  ก้อนมณี เป็น ผอ.ร.ร.

นักเรียนกลุ่มเครือข่ายสองฝั่งฯรับทุน

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นำคณะนักเรียน ครู และ
ผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาจาก คุณเสาวลักษณ์ 
ศิลปอวยชัย และคณะ มอบทุนให้กับนักเรียนกลุ่มเครือข่ายการศึกษา
สองฝั่งสามัคคี ณ หอประชุมอาชา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ร.ร.ดีประจำตำบล

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล ปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑ มี นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯชี้แจงรายละเอียด เมื่อ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

วอลเล่ย์บอลนักเรียน ๒๕๕๗

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการแข่งขันวอลเล่ย์บอลกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักความสามัคคี การเสียสละ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยในเกมกีฬา ณ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.เทศบาลวัดเหมืองแดง  มีนายเสมอ  วีระบูลยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กล่าวรายงาน

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed