ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายเสมอ วีระบูลยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑นางสาวดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาการจัดการศึกษาและคณะข้าราชการ สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแพร่ 

คัดเลือกครูอาวุโส ปี ๕๗

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ขอรับเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๓๕ ราย เพื่อขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

แสดงความยินดี

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่เขต ๑มอบเกียรติให้กับ นายสุขุม กันกา ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ประจำปี 2557 โดยมี นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะกลุ่มเพื่อน ร่วมแสดงความยินดี 

ว่ายน้ำเพื่อชีวิต

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมสอนว่ายน้ำเพื่อชีวิต  สพป.แพร่ เขต ๑ ในระหว่างวันที่ ๑ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๗,๘ ณ สระว่ายน้ำ ร.ร.เจริญราษฎร์ เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนว่ายน้ำเป็น  รู้จักและสามารถช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือประสบเหตุทางน้ำได้ มี นายสมเดช ชายป่า ผอ.ร.ร.กล่าวรายงาน

ประชุม อ.ก.ค.ศ.

นายสุขุม  กันกา ประธานในการประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีนายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้แทน ก.ค.ศ.ร่วมประชุม

ปรับระดับลูกจ้าง

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติลูกจ้างประจำ สังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ ปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นและเปลี่ยนสายงาน ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

ทำลายเอกสาร

นางสาวกัลยา ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการและคณะกรรมการ ทำลายเอกสารที่พ้นระยะใช้งานของส่วนราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ข้อ ๖๖ – ๗๐ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยการเผา ณ สพป.แพร่ เขต ๑

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed