ทำบุญตักบาตร

13 ส.ค.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 5 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สพป.แพร่ เขต 1

เกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครู

9 ส.ค.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

ป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม

9 ส.ค.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่รอบด้าน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมทางไกล VDO Conferrence

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ สพป.แพร่ เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 จากนั้นเป็นการรับชมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และต่อด้วยการประชุมเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากร ณ ห้องประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แพร่ เขต 1

รายงานผลการดำเนินงานยาเสพติดในระบบ NISPA

6 ส.ค.62 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จัดประชุมสร้างความเข้าใจการรายงานผลการดำเนินงานยาเสพติดในระบบ NISPA และการนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาในระบบ CATAS แก่ข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง

พัฒนางานวัดและประเมินผล

2 ส.ค.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนางานวัดและประเมินผลการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

พุธเช้า ข่าว สพฐ.

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed