การพิจารณาคัดเลือกผลงานการเขียนความประทับใจที่มีต่อพระราชกรณียกิจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

26 มีนาคม 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษากราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการพิจารณาคัดเลือกผลงานการเขียนความประทับใจที่มีต่อพระราชกรณียกิจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1, นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, นางภัทราวรรณ วง

การประเมินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2567)

25 มีนาคม 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประเมินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2567) และการประเมินองค์ประกอบตัวชี้วัดเพื่อใช้เป็นแนวทางการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางก

ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการจัดงาน เนื่องในงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2567

24 มีนาคม 2567 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนายธิติพงษ์ เสนาพงษ์ พนักงานราชการสพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการจัดงาน เนื่องในงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2567 ณ ศาลาโถง 1 วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิผล รองผู้ว่าราชการจังหว

ร่วมพิธีทำบุญทักษิณานุปทานกตัญญูบูชาคุณบูรพาจารย์ อุทิศแก่ผู้มีอุปการคุณต่อวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง

23 มีนาคม 2567 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนายธิติพงษ์ เสนาพงษ์ พนักงานราชการ สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมพิธีทำบุญทักษิณานุปทานกตัญญูบูชาคุณบูรพาจารย์ อุทิศแก่ผู้มีอุปการคุณต่อวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เนื่องในงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2567 ณ ศาลาโถง 1 วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง โดยมี พระอุดมบัณฑิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร ดุสิตวนาราม รอง

มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

22 มีนาคม 2567 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และแนวทางการเขียนบันทึกหลังการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษ คณะครูโรงเรียนบ้านนาหลวง (ประชาพัฒนา) โรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) และโรงเรียนบ้านแม่พร้าว เข้าร่วมอบรม

การพิจารณา การคัดเลือกบุคคลเพื่อพิจารณาย้ายโดยผลการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

22 มีนาคม 2567 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการพิจารณา การคัดเลือกบุคคลเพื่อพิจารณาย้ายโดยผลการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ส

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2567)

22 มีนาคม 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2567) และการประเมิงองค์ประกอบตัวชี้วัดเพื่อใช้เป็นแนวทางการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed