อบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

13 พฤศจิกายน 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ พุทธจร ผอ.รร.บ้านหนองม่วงไข่ (ม่วงไข่วิทยาคาร) และน.ส.กนกวรรณ ศิริเลิศครูชำนาญการ รร.บ้านหนองม่วงไข่ (ม่วงไข่วิทยาคาร) เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)

12 พฤศจิกายน 2565 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ระดับสถานศึกษาณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรม

โครงการโลกสวยด้วยตาใส

11 พ.ย.65 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 กล่าวต้อนรับและแสดงความขอบคุณ ดร.นภดล ตันติพัฒนา ประธานโครงการโลกสวยด้วยตาใส และคณะ ในโอกาสมอบแว่นสายตาให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 126 คน ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รับรายงานตัวข้าราชการครูย้าย

11 พ.ย.65 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 ราย คือ นายนวรัฐ วรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านกล้อท้อ สังกัด สพป.ตาก เขต 2 ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านแม่หล่าย (ประชานุสรณ์) สพป.แพร่ เขต 1 และ นางกนกลดา ยะปะนันท์

การประชุมคณะกรรมการ Admin คณะกรรมการรับลงทะเบียนและรายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

11 พ.ย.65 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ Admin คณะกรรมการรับลงทะเบียนและรายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แสดงความยินดีกับ รอง ผอ.สพม.แพร่

10 พ.ย.65 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูร่วมแสดงความยินดี

ให้การต้อนรับ รองเลขาธิการ กพฐ.

10 พ.ย.65 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผอ.กลุ่ม เจ้าหน้าที่ สพป.แพร่ เขต 1 และผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ให้การต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ อ.สอง จ.แพร่ โดยมี นายเมทะวินทร์ อินต๊ะจวง ผอ.โรงเรียนอนุบา

หน้า

หนังสือราชการ

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed