การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center)

วันที่ 5 มกราคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการ
ระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนด

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่

วันที่ 6 มกราคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร เจ้าหน้าที่ สพป.แพร่ เขต 1 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ทั้ง 4 จุด เพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจในการปฎิบัติงานของบุคลากร เจ้าหน้าที่ สพป.แพร่ เขต 1 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2565

5 มกราคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องเกียรติยศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมี นางสารภี แดนวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทน ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานการประชุม

รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 1/2565

5 มกราคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 1/2565 ผ่านช่องทาง Online ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับฟังข้อราชการและนโยบายจาก สพฐ.

ประชุมทีมบริหาร

4 มกราคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อมอบนโยบายและกำหนดบุคคลให้ปฏิบัติงานตามที่กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. กำหนด ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากรในสังกัด สพฐ. ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

ส่งมอบชุดเครื่องนอน

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1      พร้อมด้วยนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส่งมอบชุดเครื่องนอนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ (สวท.แพร่) โดยความอนุเคราะห์จากคุณตาประเสริฐ คุณยายวิราวรรณ ลิ้มสุวรรณ เพื่อมอบให้กับนักเรียนชนเผ่ามลาบรี ซึ่งเป็นนักเรียนพักนอนของโรงเรียนบ้านท่าวะ (ราษฎร์บำรุง) ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ โดยมีนางสาวพ

ร่วมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

 ​29 ธันวาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ จังหวัดแพร่ ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนเจริญราษฎร์

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed