รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 19/2566

10 พฤษภาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายไตรยศ เสรีรักษ์ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 19/2566 ประจำวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 ผ่านระบบ Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ.

การอบรมหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม

9 พฤษภาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐแรกบรรจุ และที่มีประสบการณ์ที่ผ่านการปฏิบัติงานมาแล้วไม่เกิน 3 ปี โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ การประยุกต์วินัย คุณธรรม จริยธรรม

รับรายงานตัว

9 พฤษภาคม 2566 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รับรายงานตัว นายประยูร คำดี ครูโรงเรียนวัดซากหมาก สพป.ระยอง เขต 1 ย้ายมาดำรงตำแหน่งโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม สพป.แพร่ เขต 1 

เข้าร่วมภาคีเครือข่ายทางสังคมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม "จังหวัดแพร่" (เครือข่ายองค์กรภาครัฐ)

9 พฤษภาคม 2566 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมภาคีเครือข่ายทางสังคมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม "จังหวัดแพร่" (เครือข่ายองค์กรภาครัฐ) ภายใต้โครงการเสริมหนุนนำกลไกเครือข่ายทางสังคม เพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2566 จังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จังหวัดแพร่) โดยมี น.ส.นิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

ร่วมกิจกรรม "คนแป้เมืองงาม รวมใจ๋รณรงค์โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง ส.ส."

9 พฤษภาคม 2566 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรม "คนแป้เมืองงาม รวมใจ๋รณรงค์โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง ส.ส." ณ เวทีกลางกาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี และมีคณรครูโรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) เข้าร่วมกิจกรรม

ประธานการประชุมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานของผู้บริหารสถานศึกษา

3 พฤษภาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานของผู้บริหารสถานศึกษา, รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Communily : PLC)" รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566

3 พฤษภาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรับมอบนโยบายในการดำเนินงาน และแจ้งข้อราชการสำคัญแก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Comference ณ ห้องกระดังงา สำนักงานเ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed