ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจโรงเรียนที่ไปเรียนรวม

นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.รักษาราชการแทนผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ ครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านวังหลวง ที่ไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด โดยคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งแค้วได้ให้นักเรียนต้อนรับผู้มาเรียนรวมด้วยบรรยากาศอบอุ่น นักเรียนมีการยิ้มแย้ม แจ่มใส เป็นผลสำเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

สร้างความเข้าใจกับอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ในสังกัด สพฐ.

วันที่ 31 ต.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการสร้างความเข้าใจกับอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการทุกตำแหน่ง ในประเด็นดังนี้ 1.) ในปีงบ 2563 ยังคงจ้างบุคคลที่มีสัญญาจ้างเดิมในปีงบ 2562 และผ่านการประเมินโดยจ้างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน 2.) การจ้างยังคงเป็นไปตามสัญญาเดิมในปีงบ 2562 3.) สพฐ.

อบรมครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์

30 ต.ค.62 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ สำหรับครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม" โดยมี นางวิมลสิริ ประเทือง ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

พุธเช้า ข่าว สพฐ.

30 ต.ค.62 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมอัตราจ้าง

29 ต.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนบริหารอัตรากำลังอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2563 สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562

29 ต.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสักทอง โดยได้มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก

ประชุมกรรมการจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

28 ต.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed