พิจารณางบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

17 ธ.ค.62 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร่วมกับ นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน และคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

ประชุม อกศจ.

16 ธ.ค.62 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2562 ร่วมกับคณะกรรมการ อกศจ.แพร่ ณ ห้องประชุมศรีช่อแฮ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ โดยมี นายทองปอนด์ สาดอ่อน ประธานอนุกร

เยี่ยมบ้านนักเรียน

16 ธ.ค.62 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ออกติดตาม เยี่ยมบ้าน และให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท ให้กับ ด.ญ.กานดา นันต๊ะยานา "น้องยิ้ม" นักเรียนั้ ม.3 รร.ชุมชนบ้านหนุนเหนือ สพป.แพร่ เขต 1 ที่เรียนดีแต่ผู้ปกครองมีฐานะยากจน โดยมี น.ส.มุกดา สะเอียบคง ผอ.โรงเรียนชุมชนหนุนเหนือ ส.ต.ต.สำราญ คำเฟื่องฟู ผอ.รร.บ้านทุ่งแค้ว และผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอสองให้การสนั

ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

13 ธ.ค.62 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ในนามที่ปรึกษาคณะกรรมการและผู้แทนสมาชิกชั้นนำสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด โดยมี นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เป็นประธานดำเนินการประชุม

ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครฯ

12 ธ.ค.62 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่

12 ธ.ค.62 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมสัทอง สพป.แพร่ เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้รับผิดชอบงาน

ประชุมทางไกล ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณฯ

12 ธ.ค.62 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศกฺ นักวิชาการศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ การชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed