นิเทศ ให้คำปรึกษาการปฏิบัติงาน ผอ.รร.บ้านทุ่งคัวะ

29 พ.ย.62 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ ให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานของ ผอ.สถานศึกษาเพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษาของ นายเด็จจพงษ์ กาญจนพงษ์ชัย ผอ.รร.บ้านทุ่งคัวะ อ.ร้องกวาง จ.แพร่

นิเทศ ให้คำปรึกษาการปฏิบัติงาน

28 พ.ย.62  นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศ นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผอ.รร.วัดเมธังกราวาส และคณะกรรมการนิเทศ ให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานของ ผอ.สถานศึกษาเพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษาของ นายสุธี พาทีทิน ผอ.รร.บ้านดอนชัย อ.สอง จ.แพร่

ประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการจ้าง

28 พ.ย.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการจ้าง การบริหาร คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่อัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไป

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

27 พ.ย.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และคณะ ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ยางกาด และชี้แจงนโยบายในการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กให้ผู้ที่มีส่วนร่วมได้รับทราบ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแม่ยางกาด โดยมี นายณรงค์ ไชยเกิด ผอ.โรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

พุธเช้า...ข่าว สพฐ.

นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์และรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562

ประชุม สกสค.แพร่

26 พ.ย.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพลอง อ.ลอง จ.แพร่ โดยมี นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผอ.สกสค.แพร่ เป็นประธานการประชุม

เปิดกีฬาสีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จ.แพร่ และพบปะชุมชน

นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทนผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ปฏิบัติหน้าที่รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีเปิดกีฬาสีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อ.ร้องกวาง จ.แพร่ และได้พบปะผู้นำชุมชน องค์กรท้องถิ่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา โดยมีนายราเชน ไชยทิพย์ ผอ.รร.ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ในวันที่ 22 พ.ย.2562

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed