การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

16 พฤษภาคม 2566 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ(ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่2) ของนายกันตพิชญ์ สีตนไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง (วันรัตตวิทยา) โดยมีนายทวี มะทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุพรรณ (คุรุราษฎร์วิทยา) และนายธีรพงศ์ ซื่อตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดต้นไคร้ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน

ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

15 พฤษภาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนอนุบาลแพร่ สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ และคณครูให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในระยะเวลา 6 เดือน ครั้งที่ 1

12 พฤษภาคม 2566 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในระยะเวลา 6 เดือน ครั้งที่ 1 คือ นายชัยพิสิษฐ์ เพชรอมรเมธากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวะ (ราษฎร์บำรุง) โดยมี นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางณัฐพิมล ธรรมสรางกูร โรงเรียนบ้านวังช้าง (ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์) ร่วมเป็นกรรมการ พร้อมทั้งผู้บริหารในกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือและ

การประชุมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำจังหวัดแพร่ พิจารณาคัดเลือกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่ เพื่อส่งพิจารณาคัดเลือกในระดับประเทศ โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม และมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่

การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

11 พฤษภาคม 2566 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 11 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 จำนวน 2 ราย ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.หญิงปุณณัฐฐา กาติ๊บ ผอ.ร.ร.บ้านห้วยอ้อย และนายนคร ผ่องใส ผอ.ร.ร.บ้านน้ำชำ (วิชัยชนานุเคราะห์) โดยมี นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และ นางณัฐพิมล ธรรมสรางกูร ร่วมเป็นกรรมการ

การประเมินผลงานเพื่อขอรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ประจำปีการศึกษา 2565

11 พฤษภาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประเมินผลงานเพื่อขอรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับประถมศึกษา โดยมี นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรมการ เข้าร่วมประเมินผลงาน ณ ห้องยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

การประชุม การสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ

10 พฤษภาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุม การสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ให้กับ ศูนย์การเรียนบ้านเมตตาแพร่ โดยมี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมให้องค์ความรู้ในการจัดทำหลักสูตรดังกล่าว ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed