รับโล่รางวัล

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 และ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร รับโล่รางวัลโครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับประเทศ ดังนี้ 1)นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ รับโล่รางวัลผลo-net ป.6 สาระภาษาไทย ลำดับที่ 5 ระดับประเทศ 2) นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ รับโล่รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ

ข้าราชการบำนาญมอบทุนฯ

สมาคมข้าราชการบำนาญจังหวัดแพร่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ด้อยโอกาสและยากจนในเขตอำเภอสอง จำนวน 8 ทุน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ โดยมี นายบรรหาร อนันชัย ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง และคณะครูให้การต้อนรับ

 

สัญจรพญาพล

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ติดตามขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ โรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) อ.เมือง จ.แพร่

พิจารณาจัดสรรโต๊ะ เก้าอี้

นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดสรรโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนสังกัด สพฐ. โดยมีประธานเครือข่ายการศึกษาในสังกัดทุกเครือข่ายเข้าร่วมประชุมด้วย

สัญจรเบญจมิตร

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร ณ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 

นิเทศ ติดตาม

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และตามนโยบายของ สพฐ. ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

สัญจรสองฝั่งสามัคคี

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี ณ ห้องประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 อ.สอง จ.แพร่

หน้า

หนังสือราชการ

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed