โรงเรียนคุณธรรม รุ่น3

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโรงเรียนคุณธรรมโดยใช้กระบวนการ PLC สำหรับผู้บริหารและครูในเขตอำเภอเมืองแพร่ ณ ห้องประชุมสักทอง 1 โดยมี 

โรงเรียนคุณธรรม รุ่น2

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโรงเรียนคุณธรรมโดยใช้กระบวนการ PLC สำหรับผู้บริหารและครูในเขตอำเภอสอง ณ ห้องประชุมสักทอง 1 โดยมี นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน

โรงเรียนคุณธรรม

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโรงเรียนคุณธรรมโดยใช้กระบวนการ PLC สำหรับผู้บริหารและครูในเขตอำเภอร้องกวางและอำเภอหนองม่วงไข่ ณ ห้องประชุมสักทอง 1 โดยมี นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน

โรงเรียนคุณภาพ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์โรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบายการพัฒนาโรงเรียนทุกแห่งในสังกัดเป็นโรงเรียนคุณธรรมและคุณภาพของ สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสถานศึกษาแกนนำ และศึกษานิเทศก์

คิดค่าคะแนน ผอ.รร.

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ค่าคะแนนการประเมินศักยภาพตามองค์ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ณ ห้องประชุม 1 สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมพิจารณาการเก็บเงิน

นายอภิรักษ์ อิ่่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมตรวจสอบการเก็บเงินค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามเกณฑ์มาตรฐานจากผู้ปกครอง ณ ห้องวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แพร่ เขต 1

ร่วมพิธี

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางสุนิดา ราชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นำคณะข้าราชการ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมตรีเทพ โรงเรียนการป่าไม้จังหวัดแพร่แพร่ และได้ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed