การประเมินด้านผลงาน และด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

28 มีนาคม 2567 นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้แทนกรรมการใน กศจ. เป็นประธานการประเมินด้านผลงาน และด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน ปี. พ.ศ.

การคัดเลือกผลงานตามโครงการ สรรค์สาร ปันประสบการณ์การอ่าน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

28 มีนาคม 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่​ เขต​ 1 เป็นประธานการคัดเลือกผลงานตามโครงการ สรรค์สาร ปันประสบการณ์การอ่าน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีโรงเรียนส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 9 แห่ง ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1 มีนายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการพิจารณา โดยมี นางภัทราวรรณ วงศ์พระยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้รับผ

เปิดบ้านวิชาการและการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของกลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย

28 มีนาคม 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการและการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของกลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย ณ โรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยมี ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 13/2567

28 มีนาคม 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่​ เขต​ 1 พร้อมด้วย นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 13/2567 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบาย จาก สพฐ.

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 3/2567

27 มีนาคม 2567 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ประธานอนุกรรมการอ.ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 3/2567 โดยมี นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่​ เขต​ 1 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2567

27 มีนาคม 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1, นางสาวศุภวรรณ สันป่าแก้ว นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2567 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อรับทราบการดำเนินงานและข

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จในการพัฒนางาน และการบริหารจัดการสถานศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษา)

26 มีนาคม 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จในการพัฒนางาน และการบริหารจัดการสถานศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษา) ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมเป็นคณะกรรมก

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed