ประชุมประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้ในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมอบเกียรติบัตรแก่ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 กล่าวรายงาน

มอบธง

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มอบธงตราสัญลักษณ์ ภปร. "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัย ยาเสพติด" ให้แก่โรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีตัวแทนนักเรียนร่วมรับมอบจำนวน 70 โรงเรียน

ประชุมแผนพัฒนาการศึกษา จ.แพร่

6 ก.ค.59 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำัำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต 1

งบเด็กพิการ

5 ก.ค.59 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม ปีการศึกษา 1/2559 ณ ห้องประชุม 1 สพป.แพร่ เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่มบริหารงานบุคคลและประธานเครือข่ายการศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1

ประชุม กศจ.ครั้งที่ 4/2559

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่/ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1/ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นกรรมการและเลขานุการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบ

พิธีสวนสนาม

นายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมี นายเชษฐา สยนานนท์ รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมสวนสนามประกอบด้วยคณะลูกเสือจากหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดแพร่ จำนวน 2,022 นาย

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2560-2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสักทอง 1  สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  และกลุ่มนโยบายและแผนเป็นผู้ดำเนินงาน

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed