ติดตาม ร.ร.นอกระบบ

นางศุภมาส สินมณี รองผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นางมณี ม่วงทอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และคณะออกติดตามและประชาสัมพันธ์ ร.ร.ที่เปิดสอนนอกระบบ ยังไม่ได้ขออนุญาต ให้มาขออนุญาตเปิดสอนตาม พรบ.เอกชน พ.ศ.๒๕๕๐

ย้ายครูผู้สอน

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมกรรมการกลั่นกรองย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน ณ ห้องรับรอง สพป.แพร่ เขต ๑

ประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล

นางศิริพร  กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ.ประชุมชี้แจงการกำหนดแนวทาง(Road map)ในการปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์(ก.ค.ศ.๑๖) ให้เป็นปัจจุบัน ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล(Video Conference System) ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ 

แนะแนวขยายโอกาส

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ อบรมครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา “การแนะแนวอาชีพ เพื่อการมีงานทำ” ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กล่าวรายงาน

วันพระยาไชยบูรณ์

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายสมศักดิ์  อภัยกาวี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะข้าราชการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระยาไชยบูรณ์   ณ อนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๕  ก.ค.๒๕๕๗

พญาพลเตรียมความพร้อม

นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมกลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล เตรียมความพร้อมรับการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (สาระการเรียนรู้ศิลป์) ณ  ร.ร.บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)  

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

สพป.แพร่ เขต ๑ จัดกิจกรรมเยาวชน เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ผลการวาดภาพจินตนาการวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ชนะเลิศที่ ๑ ด.ช.ภูเบศ  จองเจริญกุลชัย ร.ร.เจริญศิลป์ ที่ ๒ ด.ช.ภูมินทร์  กาวีวน ร.ร.มารดาอุปถัมภ์ วาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ชนะเลิศที่ ๑ ด.ช.ภัทรวัต  จิตฤทธิ์ ร.ร.มารดาอุปถัมภ์ ที่ ๒ ด.ญ.รัฐฐ์ธิดา  วาณิชวัฒนะโกศล ร.ร.เจริญศิลป์ มี นางสาวกิ่งกาญจน์  มังกร นักวิชาการศึกษา เป็นผู้ดูแลกิจกรรม

หน้า

หนังสือราชการ

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed