แม่ยางตาลศึกษาดูงาน

ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์  เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ยางตาล (กิตติประชานุกูล) นำคณะครูไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ (เหมืองหม้อสามัคคี) ได้รับการต้อนรับจากนายณัฐกิตต์  ศาสตรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ประชุม อ.ก.ค.ศ.

นายสุขุม  กันกา ประธานในการประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ และนายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นกรรมการและเลขานุการ มี นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมประชุม

มอบโต๊ะหินอ่อนแก่โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง

นางสุนิดา ราชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.แพร่ 1 และครอบครัว...ได้มอบโต๊ะหินอ่อน ให้โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง จำนวน  2 ชุด..เพื่อใช้ประโยชน์ให้เป็นที่นั่งพักผ่อน   นั่งอ่านหนังสือและทำการบ้านนอกเวลาเรียน ของเด็ก....

เกษียณอายุราชการ

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 มีข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 59 ราย ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 

เตรียมการประเมิน

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการเตรียมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาบุคลากรด้าน ICT สพป.แพร่ เขต ๑มี นางทองสุข  สุคันธมาลา ศน.ร่วมชี้แจง

จัดทำแผนจังหวัด

นายกนก  อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการตามโครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดแพร่ (สพป.แพร่ เขต ๑ สพป.แพร่ เขต ๒ สพม.เขต ๓๗) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

มุทิตาจิต

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี จำนวน ๗ ราย ณ หอประชุม ร.ร.บ้านลอง อ.สอง จ.แพร่ 

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed