ทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2560

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง สพป.แพร่ เขต 1 ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1

เปิดงานวันวิชาการ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนเจริญราษฎร์ อ.เมือง จ.แพร่ โดยมี นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมงาน ได้รับการต้อนรับจาก ผอ.รร.และคณะครู รร.เจริญราษฎร์

ออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาล

นายสมศักดิ์ อภัยกาวี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างฯ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ตามโครงการ "ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีการเต้นแอโรบิก"  ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคาร สพป.แพร่ เขต 1 ซึ่งสนองนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดให้มีกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกายหรือกิจกรรมทางกายมากขึ้น 

รับฟังความคิดเห็นกรณี รร.ควบรวม

นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เรื่องการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนบ้านหนองแขม กับโรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) ณ โรงเรียนบ้านหนองแขมฯ โดยมี นายดาวรุ่ง เหมะสิขัณฑกะ ผอ.รร. และคณะครู ให้การต้อนรับ

ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2559

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 20 ธ.ค.59 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมบุคลากรสำนักงานฯ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้างใน สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมทั้งได้มอบนโยบายให้บุคลากรได้นำไปปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1

รับคำอวยพรวันคริสต์มาส

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นำบุคลากรในสำนักงานฯ รับคำอวยพรจากคณะครู นักเรียน รร.เจริญราษฎร์ เนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส ปี 2559 นำโดย นางจีราพร วุฒิการณ์ ผอ.รร.เจริญรรษฎร์ และคณะ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed