วันครู ประจำปี 2560

นายวัฒนา พุทธิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 ณ หอประชุมผึ้งหลวง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานวันครูประจำปี 2560  มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีจำนวนมาก 

ประเมินครูฯ

นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตามครูโครงการกองทุนการศึกษาตามแนวทางพระราชดำริ พร้อมทั้งมอบนโยบายยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ป.3, ป.6 และ ม.3 ให้แก่คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม โดยมี นายสาคร ดวงใน เป็นผู้ประสานงาน และมี นายรังสรรค์ หมื่นโฮ้ง ผอ.รร.และคณะครูให้การต้อนรับ

ขอพรปีใหม่ ผวจ.แพร่

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นำคณะบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ขอพรปีใหม่จาก นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่

แพร่ปัญญาฯ ขอพรปีใหม่

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ มอบกระเช้าปีใหม่และรับพรจาก นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560 ณ ห้องรับรอง สพป.แพร่ เขต 1

ขอพรปีใหม่ 2560

ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 มอบกระเช้าปีใหม่และรับพรจาก นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560

มอบกระเช้า

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นำผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 มอบกระเช้าปีใหม่และรับพรจาก นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้าง สพป.แพร่ เขต 1 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาใน สพป.แพร่ เขต 1 และโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed