ออกติดตามการดำเนินกิจการ ร.ร.นอกระบบ

นางศุภมาส สินมณี รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางมณี ม่วงทอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ออกติดตามการดำเนินกิจการของร.ร.นอกระบบที่ ร.ร.กวดวิชา รวมบัณฑิต อ.เมืองแพร่

ประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑  เป็นประธานเปิดการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา และ สาธารณสุขจังหวัดแพร่มาชี้แจงแนวทางการป้องกันไข้เลือดออกสำหรับสถานศึกษา ณ ห้องประสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

วางหรีดและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพฯ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะข้าราชการ สพป.แพร่ เขต ๑ วางหรีดและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อสม แสนปัญญา คุณพ่อของน.ส.พยอม แสนปัญญา   นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ สพป.แพร่ เขต ๑ และจะทำการฌาปนกิจศพในวันเสาร์ที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๕๗ ณ ฌาปนสถานบ้านดอนแท่น  อ.สอง เวลา ๑๓.๐๐ น.

แชลเลนจ์เดย์

นางสาวดรุณี ทิพย์รักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมวันมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์" ประจำป ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณสนาม สพป.แพร่ เขต ๑

โปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมีนายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กล่าวรายงาน

ร่วมจัดรายการเก็บข่าวมาคุย

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมจัดรายการเก็บข่าวมาคุย ทาง สวท.แพร่ Fm.91 mhz. ดำเนินรายการโดยคุณนพดล ทองประไพ ออกอากาศ 06.30 น.วันที่ 27 พ.ค.57 (พรุ่งนี้)

อบรมแกนนำ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน จ.แพร่ ประจำปี ๒๕๕๗ กิจกรรมค่ายนันทนาการต้านยาเสพติด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ร.ร.บ้านแต) โดยมีผช.เกศกนก  เดชมา ผช.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.แพร่ กล่าวรายงาน และให้การสนับสนุน

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed