ผอ.สพป.เยี่ยมไข้

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มอบกระเช้าเยี่ยมไข้คุณแม่ทองอ่อน สินมณี คุณแม่ของ รองฯ ศุภมาส สินมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1    

เทพพิทักษ์อวยพรวันคริสต์มาส

คณะครูโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา นำนักเรียนอวยพรเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส และได้นำพระพรและของอวยพรเพื่อส่งความสุขให้แก่ นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงานฯ 

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ

นางชูสม รัตนนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS (ศูนย์ฯ กอเปา อบจ.แพร่)  ต.ทุ่งโฮ้ง  อ.เมือง  จ.แพร่  โดยมี นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 กล่าวรายงานพิธีปิด

งานศิลปหัตถกรรมฯ ห้วยม้า

นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นายบัญญัติ นันทะพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64

พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS (ศูนย์ฯ กอเปา อบจ.แพร่)  ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน

ร่วมเปิดงาน Obec Awards

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมพิธีเปิดงานการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards ระดับภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ร.ร.นารีรัตน์จังหวัดแพร่ โดยมี ดร.สมยศ  ศิริบรรณ ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.เป็นประธานเปิดงาน มี ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ร่วมงาน

ประชุมกรรมการตัดสิน

นายกนก  อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC  AWARDS  ระดับภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ โดยมี ดร.สังคม  จันทร์วิเศษ ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล สพฐ. ร่วมประชุม

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed